UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTROWACH TUSZOWSKICH I POŚWIĘCENIA SZTANDARU

W dniu 12.05.2023 r., w 88. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 7-osobowa grupa piłsudczyków RP z Okręgu Ziemi Lubelskiej wraz z pocztem sztandarowym udała się na Podkarpacie do miejscowości Ostrowy Tuszowskie. Przewodniczył jej gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski – Członek Zarządu Krajowego ZP RP, który w imieniu gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy podczas nadania Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz poświęcenia sztandaru, reprezentował Zarząd Krajowy ZP RP.


Uroczystość w szkole została poprzedzona koncelebrowaną Mszą św. w Sanktuarium Matki Boskiej z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich. Przewodniczył jej, wygłosił patriotyczną homilię ściśle nawiązującą do działalności i zasług Józefa Piłsudskiego w odzyskanie po 123 latach zaborów niepodległości Polski oraz poświęcił sztandar szkoły - JE ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba.
Po zorganizowanym przemarszu na plac szkolny i odśpiewaniu hymnu narodowego, gości powitała Pani Danuta Gacek - Dyrektor Sz. P. w Ostrowach Tuszowskich.
Uroczystość, oprócz w/w. m.in. zaszczycili:
-Poseł na Sejm RP - Zbigniew Chmielowiec,
-Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Ewa Draus,
-Podkarpacka Kurator Oświaty - Małgorzata Rauch,
-władze Gminy Cmolas, na czele z Wójtem Eugeniuszem Galek,
-delegacje piłsudczyków RP z podkarpackich oddziałów, 3- osobowa z Rzeszowa z Prezesem Zarządu ppłk. Zw. Dariuszem Ziembą, 4-osobowa z Dębicy z Prezesem Zarządu ppłk. Zw. Jackiem Dymitrowskim oraz 4-osobowa z Harty z Prezesem Zarządu ppłk. Arturem Szczutkiem, Związek Strzelecki „Strzelec”,
-przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, okolicznych szkół i nadleśnictw oraz OSP.
Na początku Wójt Gminy Cmolas odczytał treść Uchwały Rady Gminy Cmolas w sprawie nadania imienia szkole, po czym Pani Dyrektor Sz. P. wręczyła sztandar patrona szkoły z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, uczniom szkoły.
Następnie po prezentacji sztandaru zaproszeni goście, na czele z P. Danutą Gacek dokonali komisyjnego odsłonięcia pamiątkowej tablicy umieszczonej w holu budynku, ufundowanej patronowi szkoły z okazji nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W części uroczystości dot. wystąpień gości, jednym z pierwszych był gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski, który po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia, w imieniu gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy – Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP, przy asyście ppłk. Zw. Dariusza Zięby i ppłk. Zw. Jacka Dymitrowskiego - Srebrnym Honorowym Krzyżem ZP RP uhonorował:
-Eugeniusza Galek, Wójta Gminy Czarnolas,
-Danutę Gacek, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich,
-Magdaleną Szpyt, Nauczyciela historii Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich,
-Jarosława Rzeszutek, Sołtysa Wsi Ostrowy Tuszowskie.
Ponadto, z okazji nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, przekazał Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Uczniom ozdobny Ryngraf Związku Piłsudczyków RP.
Po licznych wystąpieniach gości, młodzież szkolna zaprezentowała artystyczne patriotyczne widowisko, w tym z udziałem uczennic solistek oraz ucznia - „aktora” w roli Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Pod koniec uroczystość swym występem ubogacił zespół dęty, podczas którego nie zabrakło pieśni - „My I Brygada”, a piłsudczycy i pozostałe służby mundurowe salutowali.
Pamiątkowe zdjęcia, w tym przed Muralem Józefa Piłsudskiego oraz wspólny w szkole posiłek zakończyły wspaniałą podkarpacką patriotyczną uroczystość.
Razem z gen. bryg. Zw. Stanisławem Olszewskim, z Okręgu Ziemi Lubelskiej w uroczystości uczestniczyli: płk Zw. Ryszard Kroczyński, płk Zw. Jerzy Drygała, ppłk Zw. Marek Szubiak, mjr Zw. Waldemar Cybulak, kpt. Zw. Jarosław Wiącek, kpt. Zw. Antoni Grabowski.

Tekst: gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski
Foto: kpt. Zw. Jarosław Wiącek, Anna Pocałuń


Drukuj   E-mail