Krajowe obchody rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej.

Dokładnie w 109 rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej, Zarząd Krajowy ZPRP zorganizował uroczystości krajowe w Gdańsku. Odpowiedzialnym w imieniu ZK był płk zw. Andrzej Adamczyk Prezes Zarządu Okręgu w Gdańsku ZPRP. Poniżej relacja z historycznym komentarzem, uzupełniająca poprzednią publikację Radia Gdańsk.

W historii Narodów są takie zdarzenia, które sprawiają wrażenie nieważnych, nawet często są wyszydzane, a w istocie niosą ze sobą potężny ładunek emocji pobudzających te Narody do heroicznych wysiłków, pozostawiają za sobą niezatarty znak chwały i powód do dumy oraz mogą być wzorem i drogowskazem następnych pokoleń.
W warunkach polskich takim wydarzeniem jest wymarsz I Kompanii Kadrowej na fronty Wielkiej Wojny w dniu 6 sierpnia 1914 roku, który po wielu wyrzeczeniach i ofiarach przyniósł Rzeczypospolitej niepodległość po 123 latach rozbiorowej niewoli.

Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić skry
Nieść życie swe dla ideału
I naszą krew i nasze sny

Te słowa śpiewali Legioniści, którzy z krakowskich Oleandrów wyruszali na fronty Wielkiej Wojny z zamiarem wywalczenia Ojczyźnie niepodległości, którzy mieli za nic arytmetyczne dysproporcje w liczebności przeciwników.
Rozpoczęcie uroczystości odbyło się w Kościele Garnizonowym Świętych Apostołów Piotra i Pawła Mszą św. odprawioną przez proboszcza ks. prał. ppłk. Wiesława Okonia. Licznie przybyłe z całego kraju reprezentacje Związku Piłsudczyków, po Mszy utworzyły kolumnę marszową na czele której miejsce zajęła i marszowy rytm nadawała Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Oprócz wymienionych, wśród maszerujących na szczególne wyróżnienie zasługuje drużyna harcerzy ZHP z Hufca „Gdynia” w Manchesterze. Z pewnością dla młodych ludzi, wychowywanych poza granicami kraju była to niezwykła lekcja patriotyzmu i historii walk o niepodległość Polski. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Wiceminister Jarosław Sellin - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz licznie przybyli: reprezentanci Samorządu Wojewódzkiego, Miasta Gdańsk, służb mundurowych a także przedstawiciele środowisk kombatanckich i organizacji społecznych.

Zgodnie z programem obchodów, o godz. 11.00 licząca 200 -300 osób kolumna, w tym ponad 70 mundurowych piłsudczyków, wyruszyła pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku Wrzeszczu. Przemarsz tak barwnej i niespotykanej grupy, w większości umundurowanych osób wzbudzał olbrzymie zainteresowanie przechodniów, ale także pasażerów samochodów mijających kolumnę . Była to okazja do lekcji historii i promocji idei ruchu piłsudczykowskiego.
Pomimo niekorzystnych prognoz meteorologów w trakcie przemarszu nad uczestnikami otworzyło się okno pogodowe, co w opinii uczestników świadczyło o czuwającej nad organizatorami Opatrzności. Przemarsz przez główną arterię Trójmiasta - al. Grunwaldzką z całą pewnością na długo pozostanie w pamięci mieszkańców oraz licznie odwiedzających miasto turystów. Dzięki sprawnej i profesjonalnej asyście Policji, bez jakichkolwiek problemów uczestnicy uroczystości dotarli do końcowego miejsca obchodów – Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Strzyży.

U stóp pomnika, piechurzy utworzyli zwarte szeregi mundurowych, gości oraz pocztów sztandarowych. Tak uformowanych przywitał płk ZP Andrzej Adamczyk – Prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego. Uczestnicy wysłuchali krótkiego rysu historycznego tego wydarzenia wygłoszonego przez Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP, gen. ZP Stanisława Władysława Śliwę. Ideą Józef Piłsudskiego – mówił Prezes ZK ZP RP - było zawsze twierdzenie, że wolność wyrębuje się na polu bitwy, a nie na salonach i dlatego robił wszystko aby zbudować armię. Armię, która wywalczy niepodległość i przywróci polskość na Polskich ziemiach. Dzisiejsza uroczystość – mówił mówca – jest wyrazem szacunku dla dokonań Józefa Piłsudskiego i dokonań Jego żołnierzy, ale również wyrazem miłości do Ojczyzny dziś. Gdańsk nigdy nie był tak polski jak dziś.
Kolejni mówcy- wojewoda Dariusz Drelich i wiceminister Jarosław Sellin podkreślali znaczenie wymarszu I Kompanii Kadrowej dla odzyskania niepodległości. Była to iskra, która rozpaliła ogień w sercach Polaków, którzy po długim marszu (trwał 4 lata) wywalczyli niepodległość. To Józef Piłsudski budował w ludziach wiarę w niepodległość i do tej niepodległości doprowadził.
Zapał tych ok. 150 kadrowców – mówił Jarosław Sellin –w krótkim czasie dał ok. 50.000 Legionistów, którzy nieśli ze sobą tradycje I Rzeczypospolitej, a kiedy niepodległość była zagrożona milionowa armia tę niepodległość w 1920 roku obroniła.

Uroczystości były doskonałą okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych w propagowanie postaw patriotycznych i myśli Józefa Piłsudskiego. Dekoracji odznaczonych dokonał gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa – Prezes Zarządu Krajowego ZPRP w asyście członków Prezydium. Złotym Orderem Honorowym odznaczony został Wojewoda Dariusz Drelich, w uznaniu szczególnych zasług za wspieranie działalności Związku i upowszechnianie pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim i Jego żołnierzach. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie otrzymali również wyróżniający się członkowie Związku Piłsudczyków RP.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie okolicznościowych wiązanek kwiatów u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odśpiewanie hymnu Piłsudczyków – Marsz I Brygady.
Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy mieli możliwość wpisania się do kroniki Okręgu Gdańskiego, którą prowadzi mjr ZP Wiesław Wołodko oraz otrzymali ciekawą publikację opisującą okres internowania Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w Gdańsku, Spandau, Wesel i Magdeburgu.
Autorzy i zdjęcia:
Kpt. ZP Maria Kosecka
Płk ZP Andrzej Adamczyk
W zgodnej ocenie obecnych było wydarzenie zorganizowana w sposób perfekcyjny a szczególne słowa uznania należą się członkom Związku Piłsudczyków Okręgu Gdańskiego na czele z płk. Andrzejem Adamczykiem oraz czynnie wspierającego Piłsudczyków – kmdr ppor. Pawła Narlocha - Szefa sekcji współpracy cywilno – wojskowej 7PBOT.


Drukuj   E-mail