Święto Sztanadaru w Lublinie

Okręg Lubelski obchodził trzecią rocznicę powołania i jednocześnie świętował Dzień Sztandaru nawiązując do dawniej wojskowej tradycji. Podnosząc to wydarzenie do rangi święta w Okręgu lubelscy piłsudczycy dali przykład i wzór do naśladowania.


Żołnierz rozstaje się ze sztandarem na końcu życia - powiedział Marszałek Józef Piłsudski. Podobnie myślimy i my uważając się za żołnierzy Marszałka Piłsudskiego.
Wzorujemy się na sztandarze, bo w nim zawiera się treść naszego posłannictwa. To my - Piłsudczycy, przekazujemy posłannictwo Marszałka Piłsudskiego. Jego dzieło stanowi drogowskaz dla przyszłych pokoleń Polaków.
Stając pod sztandarem zawsze przypominamy sobie jakie cele przyświecają Piłsudczykom, są one zawarte w deklaracji programowej Związku o której zawsze pamiętamy ( czytaj tutaj)  Tak jak Marszałek Piłsudski kochamy ojczyznę, poświęcamy jej wszystko to, co najważniejsze posiadamy. Słowa Marszałka Piłsudskiego o sztandarze możemy przeczytać tutaj.

Uroczystość Sztandaru była zauważalna medialnie i skierowana również do mieszkańców miasta. Jak piłsudczykowska tradycja nakazuje rozpoczęła je Msza święta w archikatedrze lubelskiej w intencji Ojczyzny i za duszę Marszałka i jego Żołnierzy z udziałem pocztu sztandarowego Okręgu i pocztów przybyłych delegacji.  Następnie odbyła się defilada na ulicach miasta. W asyście orkiestry reprezentacyjnej ZPRP przemaszerowano w kolumnie na plac Litewski pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Tutaj celebrowano uroczystość Sztandaru. Prezes Okręgu Leszek Kalinowski - Generał Brygady Związku i Sekretarz Prezydium Zarządu Krajowego ZPRP Zbigniew Borkowski - Pułkownik Związku wygłosili okolicznościowe przemówienia. Zasłużeni dla organizacji  otrzymali honorowe odznaczenia, kilkanaście osób  otrzymało awanse na kolejne stopnie Związkowe. (wykaz osób odznaczonych w treści artykułu zamieszczonego poniżej).  Po uroczystości związkowej dla mieszkańców miasta piłsudczycy przygotowali niespodziankę, był to koncert muzyki współczesnej w wykonaniu zespołu Energy Girls
Z placu Litewskiego uroczystość przeniosła się do sal hotelu Wieniawski , gdzie odbył się raut oficerski wzorowany na przedwojennej tradycji.
Fotorelacja z uroczystości w Dzienniku Wschodnim tutaj

Relacja w Panoramie Lubelskiej tutaj

Artyku


Drukuj   E-mail