ŚLADAMI MARSZAŁKA W 100-LECIE WIZYTY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GODZISZOWIE

Relacja Stanisława Olszewskiego - Generała Brygady Związku

30.07.2023 r. , na zaproszenie władz samorządowych trzech lubelskich gmin, miałem zaszczyt uczestniczyć wspólnie z płk. Zw. Wiesławem Bodo oraz płk. Zw. Jerzym Drygałą w rekonstrukcyjnym rajdzie upamiętniającym historyczną wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego w Godziszowie.
Wydarzenie z bogatą oprawą wspólnie zorganizowały gminy: Godziszów, Modliborzyce, Szastarka.
Podczas przejazdu karetą 26-kilometrowej trasy: Szastarka – Wierzchowiska - Godziszów, przy licznej asyście ułanów, rekonstruktorów, wozów strażackich, motocyklistów i aut osobowych, w poszczególne role wcielili się:
-Pan Mirosław Budkowski z Majdanu Obleszcze – Marszałek,
-gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski -- generał Kazimierz Sosnkowski,
-płk Zw. Wiesław Bodo – oficer,
-płk Zw. Jerzy Drygała – oficer,
wszyscy trzej z Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP, jako świta Marszałka.
100 lat temu – 1 sierpnia 1923 roku, z pociągu w Szastarce /woj. lubelskie/ wysiadł Marszałek Józef Piłsudski wraz ze swoją świtą. Zmierzał do Godziszowa do swojego przyjaciela płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego. Było to spełnienie obietnicy złożonej Belinie-Prażmowskiemu przez Józefa Piłsudskiego jeszcze w okopach w okresie Legionów, że będzie ojcem chrzestnym, urodzonego w tym czasie /10.09.1917 r./, jego dziecka, któremu z dużym opóźnieniem na chrzcie nadano imiona Janusz Józef.
Podobnie, jak sto lat temu, Marszałka na całej trasie entuzjastycznie witała okrzykami, flagami i kwiatami wylegająca na drogi ludność.
Podczas rekonstrukcji historycznej wizyty, o godz. 12.00 w Szastarce powitał „Marszałka” chlebem i solą oraz kwiatami Wójt Artur Jaskowski oraz dzieci, które swoim artystycznym występem oddały hołd niezapomnianemu przywódcy. Ponadto „Marszałek” podczas powitania złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
Kolejnym przystankiem był Majdan Obleszcze, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w imieniu delegacji wiązankę kwiatów złożył członek „marszałkowskiej świty” - gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski.
Także gorące przyjęcie przygotowano „Marszałkowi”, podczas krótkiego postoju w Wierzchowiskach, gdzie powitania chlebem i kwiatami dokonały władze samorządowe Gminy Modliborzyce, a dzieci zaprezentowały okolicznościowe wiersze i pieśni. Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wizytę Marszałka w tej miejscowości, Panie z Koła Gospodyń „U źródeł Sanny” zadbały o godny dla znakomitych gości poczęstunek.
Końcowym etapem podróży była Gmina Godziszów, gdzie najpierw „Marszałek” wziął udział w polowej Mszy św., przy kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z udziałem licznych pocztów sztandarowych, grup rekonstrukcyjnych oraz grupy piłsudczyków RP z Oddziału w Kraśniku.
Następnie, po przemarszu „Marszałka” ze świtą, orkiestrą, pocztami sztandarowymi, Wicewojewodą Lubelskim Bolesławem Gzik, władzami trzech gmin oraz miejscową ludnością pod Urząd Gminy w Godziszowie, odbyła się ceremonia powitania „Marszałka” i gości, odsłonięcie i poświęcenie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Apel Poległych zakończony Salwą Honorową, który miałem zaszczyt odczytać, odśpiewanie pieśni Wojska Polskiego, złożenie kwiatów pod odsłoniętym pomnikiem oraz pamiątkowe zdjęcia.
Na zakończenie rekonstrukcji historycznego wydarzenia , wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez Wójta Gminy Godziszów Józefa Zbytniewskiego na wspólny posiłek.

Tekst: gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski
Foto: płk Zw. Wiesław Bodo


Drukuj   E-mail