ODSŁONIĘCIE POMNIKA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W CZESŁAWICACH


W dniu 03.08.2023 r. w Czesławicach, w Gminie Nałęczów woj. lubelskie , dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską, w tym dwóch Legionistów mieszkańców Czesławic, poległych w walkach o utrzymanie niepodległości Polski: szer. Franciszka Chudy – żołnierza 5. P.P. LEG., poległego 30.08.1919 r. pod Drują /okolice Wilna/ oraz szer. Michała Wnuk – żołnierza 7. P.P. LEG., który poległ 20.07.1920 r. pod Targowicą /na terenie dzisiejszej Ukrainy – dawnej Rzeczypospolitej/.


Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego RP.
W trakcie uroczystości, tło historyczne dotyczące upamiętnienia poległych Legionistów oraz historię budowy pomnika przedstawił ppłk Zw.
Kazimierz Goluch – pomysłodawca i główny realizator przedsięwzięcia, zrealizowanego najpierw w ramach Komitetu Budowy Pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r., a w końcowej fazie w ramach Stowarzyszenia Upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920 r. w Czesławicach.
Stowarzyszenie reprezentował 3-osobowy zarząd składający się z piłsudczyków RP, zrzeszonych w Okręgu Ziemi Lubelskiej:
-ppłk Zw. Kazimierz Goluch,
-gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski,
-ppłk Zw. Bolesław Padło.
Projekt i główne podstawowe roboty budowlane wykonał wspólnie z rodziną mieszkaniec Czesławic ppłk Zw. Kazimierz Goluch, a pozostałe czynności zostały zlecone innym wykonawcom ze środków pozyskanych od sponsorów i darczyńców, wśród których byli:
Starostwo Powiatowe w Puławach, Nałęczowskie Stowarzyszenie rozwoju i Promocji w Nałęczowie, Gmina Nałęczów, Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Firma KMG – Kamil Magda Goluch z Czesławic oraz osoby fizyczne: Grzegorz
Kobus – Prezes Nałęczowskiej Spółki Handlowej w Nałęczowie,
dr n. med. Barbara i gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewscy z Nałęczowa,
ppłk Zw. Bolesław Padło z Wąwolnicy, ppłk Zw.
Wiesław Bodo z Lublina, mjr Zw. Jolanta Rybka oraz mjr Zw. Jerzy Rybka
z Tomaszowic, Jan Chudy z Krakowa, Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów, Kazimierz Mikos z Meksyku, Krystyna Nienałtowska z Wąwolnicy, Stanisława Olejnicka z Chruszczowa, Tomasz Olejnicki z Chruszczowa.
Podczas uroczystości gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski – Prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej, w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy uhonorował kilku piłsudczyków odznaczeniami oraz awansami na wyższe stopnie związkowe:
-Srebrnym Krzyżem Honorowym ZP RP – mjr. Zw. Radosława Samoń-Drzewickiego, -Medalem 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą” – ppłk. Zw.
Kazimierza Golucha oraz ppłk Zw. Bolesława Padło, -stopniem mjr. Zw. - kpt. Zw. Jerzego Rybkę, -stopniem kpt. Zw. – prof. Wiesława Piekarskiego, -stopniem por. Zw. – ppor. Zw. Monikę Samoń-Drzewicką, -stopniem ppor. Zw. – Łukasza Króla.
W trakcie uroczystości zabrało głos wielu znakomitych gości, w tym
m.in.: Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek, Marek Grzegorz Wojciechowski –
Radny Sejmiku Woj. Lubelskiego, Grzegorz Kuna w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Michał Sieczka – przedst. Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Leszek Gorgol - Wicestarosta Powiatu Puławskiego, Wiesław Pardyka - Burmistrz Nałęczowa, Piotr Przygodzki - poeta oraz gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski – Prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP.
Oprócz w/w., swoją obecnością uroczystość m.in. zaszczycili:
Agnieszka Banach - przedst. Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Zdzisław Niedbała – przedst. Prezydenta Miasta Lublin, Artur Markowski – Wójt Gminy Wojciechów, Krzysztof Muciek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nałęczowie, Grzegorz Kobus - Prezes NSH, czteroosobowa delegacja wraz z pocztem sztandarowym z I Oddziału Spadochroniarzy Polskich w Warszawie – panowie Andrzej Grzelak, Andrzej Matuliński, Henryk Wierzbicki, Kazimierz Brewczak, Arkadiusz Goluch – Komendant Posterunku Policji w Nałęczowie, Regina Wojno – Wiceprezes TPN, Elżbieta Mrozek – sołtys wsi Czesławice oraz 20-osobowa grupa piłsudczyków RP z pocztem sztandarowym z Okręgu Ziemi Lubelskiej i
2-osobowa delegacja piłsudczyków RP z Oddziału w Kraśniku.
Końcową część uroczystości, po odsłonięciu pomnika oraz złożeniu pod nim kwiatów, swoim patriotycznym występem ubogacił znany artysta satyryk piosenkarz - Jan Pietrzak, który oprócz słów uznania za wybudowanie pomnika zachwycił wykonaniem pieśni ”Żeby Polska była Polską”.
Poświęcenia pomnika dokonał ks. Mateusz Stawecki – wikariusz z Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie.
Uroczystość odsłonięcia pomnika zakończono wspólnym odśpiewaniem legionowej pieśni Wojska Polskiego oraz okolicznościowym poczęstunkiem dla uczestników doniosłego dla lubelskiej społeczności wydarzenia, które było objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Tekst: gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski
Foto: płk Zw. Wiesław Bodo


Drukuj   E-mail