Relacje

Z wydarzeń Związku Piłsudczyków RP

PIŁSUDCZYCY W 87. ROCZNICĘ ŚMIERCI MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W CENTRALNEJ BILBLIOTECE WOJSKOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

Z okazji 87. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie zostało zorganizowane przez CBW oraz ZP RP TPJP spotkanie (10.05.br.) historyczno-naukowe „Wybawca Europy”. Spotkanie było okazją nie tylko do zaprezentowania interesujących referatów, ale i uhonorowania osób zasłużonych w popularyzowaniu wiedzy o walce niepodległościowej oraz idei i czynach I Marszałka Józefa Piłsudskiego.

" Wybawca Europy" - Konferencja w Centralnej Bibliotece Wojskowej dla uczczenia 87.rocznicy śmierci Marszałka

W dn. 10 maja 2022 r. z okazji przypadającej 12 maja 87-ej rocznicy śmierci jednego z ojców polskiej niepodległości – Marszałka Józefa Piłsudskiego,  odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie konferencja  historyczno-naukowa, zatytułowana „Wybawca Europy”, współorganizowana przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Centralną Bibliotekę Wojskową. W konferencji wzięło udział blisko 250 osób, w tym liczna grupa Piłsudczyków z całego kraju.

Uroczystości Piłsudczykowskie we Wschowie.


Piłsudczycy gościli u Kolegów z Okręgu Królewska Wschowa na ich zaproszenie.

Tablica Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sanktuarium Solidarności w Gdańsku

W Bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku, będącej „Sanktuarium Solidarności” w dn. 3 maja 2022 roku w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, pod tablicą umieszczono krzyż zbudowany z odłamków pocisków znalezionych na polu Bitwy Warszawskiej w 1920 roku,  zwanej „Cudem nad Wisłą”.

Piłsudczycy uczestniczyli w Gdyńskiej Drodze Krzyżowej

Po przerwie spowodowanej pandemią na miejskie ulice powróciła Droga Krzyżowa. Tradycją Gdyńskiej Drogi Krzyżowej jest niesienie kilkumetrowego drewnianego krzyża, który między stacjami przekazują sobie mieszkańcy Gdyni. Zawsze do stacji przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego krzyż niosą Piłsudczycy, wśród nich Prezes Zarządu Krajowego Stanisław Władysław Śliwa - Generał Związku .

PIŁSUDCZYCY Z LUBELSZCZYZNY NA IMIENINOWEJ MSZY ŚW. W INTENCJI MARSZAŁKA JÓZEFA PISUDSKIEGO ORAZ ZA POKÓJ W UKRAINIE

Piłsudczycy Lubelszczyzny pamiętali o imieninach Józefa Piłsudskiego Pierwszego Marszałka Polski. W br. uczcili je poprzez liczny udział w celebrowanej Mszy św. w jego intencji i za pokój w Ukrainie, odprawionej w Archikatedrze Lubelskiej w dniu 20.03.2022 r. oraz przez złożenie wiązanek kwiatów pod jego pomnikiem. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię mjr zw. ks. Andrzej Biernat.

80. rocznica powołania Armii Krajowej

Prezes Zarządu Krajowego - gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa i Sekretarz ZK - płk zw. Zbigniew Borkowski złozyli wieniec kwiatów w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej w 80 rocznicę jej powołania pod pominkiem Armii Krajowej w Sopocie.

LUBARTÓW: ODSŁONIĘCIE TABLICY W HOŁDZIE OFIAROM TERRORU STALINOWSKIEGO

W dniu 30.01.2022 r. 10-osobowa delegacja piłsudczyków RP z Okręgu Ziemi Lubelskiej wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy na Cmentarzu Parafialnym św. Anny w Lubartowie, poświęconej upamiętnieniu ofiar terroru stalinowskiego.

Spotkanie opłatkowe w Okręgu Gdańskim

Członkowie Okręgu Gdańskiego oraz sympatycy naszego Związku dnia  27 stycznia przełamali się opłatkiem, oczywiście z zachowaniem dystansu w sposób symboliczny (niestety Covid-19 zrewidował nasze tradycyjne świąteczne obrzędy). Tak więc, była modlitwa, kolędy, barszcz z krokietami i wspaniałe ciasta.

159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Piłsudczycy oddali hołd bohaterom

Patriotyczny czyn Powstańców Styczniowych pozostaje w chwalebnej pamięci współczesnych Piłsudczyków.
Powstanie Styczniowe było  motywacją do walki o niepodległość, dla nowego pokolenia działaczy, skupionych wokół Józefa Piłsudskiego - pół wieku później.