Relacje

Z wydarzeń Związku Piłsudczyków RP

154 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dzień urodzin Marszałka  przypadający na  5 grudnia jest świętem Związkowym. W Oddziałach i Okręgach Związku odbywają się z tej okazji rożne uroczystości, jak zwyczaj każe, składano wieńce i wiązanki kwiatów pod jego pomnikami. O rocznicy opowiadały również  media wśród nich TVP3 Gdańsk.

Piłsudczycy wnieśli relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego do Bazyliki Morskiej w Gdyni

Bazylika Morska w Gdyni, będąca kościołem Piłsudczyków w której posługę proboszcza pełni ks.inf.dr Edmund Skalski - Generał Dywizji Związku - Naczelny Kapelan Piłsudczyków, będzie miejscem silnego wstawiennictwa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w wypraszaniu łask Bożych, również miejscem pielęgnacji jego kultu,  jako Wielkiego Patrioty. Nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego miało podwójny wymiar: duszpasterski i patriotyczny. Prymas Tysiąclecia przywiązywał wielką wagę do miłości Ojczyzny i stale ją propagował i my Piłsudczycy będziemy jego uczniami polecając nasze dzieła jego wstawiennictwu.

Na Święcie Marynarki Wojennej

W niedzielę, 28 listopada br., minęło 103 lata odkąd marszałek Józef Piłsudski wydał dekret, w którym rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną. Od tego czasu, nieprzerwanie, Marynarka Wojenna wykonuje zadania na rzecz polskiej, morskiej racji stanu.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Hrubieszowie - relacja telewizyjna

List od gen. bryg. zw. Leszka Kalinowskiego - Prezesa Okręgu Lublin w Lublinie

Odsłonięcie pomika marsz. Józefa Piłsudskiego w Elblągu

Elbląg dołączył do miast, które uhonorowały pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim,  umieszczając jego popiersie na pomniku "Ojców Niepodległości" odsłoniętym uroczyście w dniu 11 listopada 2021r. Pomnik powstał z inicjatywy Okręgu Gdańskiego ZPRP do którego należą również mieszkańcy Elbląga. Powstał również  film wyemitowany przez  Patrz tutaj.

My, Pierwsza Brygada - film o Piłsudczykach

Powstał film o naszej organizacji  i został wyemitowany w Święto Odzyskania Niepodległości dn. 11 listopada 2021 roku pod znamiennym tytułem "My, Pierwsza Brygada" . Film mówi o współczesnej  misji Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej  w przekazywaniu depozytu pamięci o czynie niepodległościowym Marszałka Józefa Piłsudskiego  i Jego żołnierzy we współczesnej Polsce..Film (tutaj).

Narodowe Święto Niepodległości

 

Z okazji Święta Niepodległości gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa - Prezes Zarządu Krajowego i gen. dyw. zw. ks. inf. Edmund Skalski - Naczelny Kapelan udzielili wywiadu w programie "Forum Panoramy" w TVP 3 Gdańsk. Zapraszamy do obejrzenia - link do programu tutaj

Piłsudczycy prowadzą lekcję z wychowania patriotycznego

Piłsudczycy z Okręgu Wielkopolskiego w Kaliszu w dniu 05 listopada 2021r. przeprowadzili zajęcia z wychowania patriotycznego dla uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM.KS.JÓZEFA SIEREDZANA W KALISZU. Był to (wykład o drodze do niepodległości z prezentacją multimedialną).

W 107. ROCZNICĘ BITWY POD ANIELINEM-LASKAMI

W dniu 24.10.2021 r. na zaproszenie Wójta Gminy Garbatka–Letnisko Pani Teresy Fryszkiewicz, w uroczystych obchodach 107. rocznicy tragicznej dla Legionistów Bitwy pod Anielinem-Laskami, wzięła udział 12-osobowa grupa umundurowanych piłsudczyków RP (ośmiu zrzeszonych w Okręgu Ziemi Lubelskiej i czworo w Okręgu Radom) oraz Pan Marian Śledź, Prezes Zarządu Oddziału w Kozienicach.

100. rocznica pielgrzymki marsz. Józefa Piłsudskiego na Jasną Górę

Marszałek Józef Piłsudski złożył hołd i podziękowanie Hetmance Żołnierza Polskiego Matce Bożej Pani Jasnogórskiej za Cud nad Wisłą i zwycięstwo w Bitwie Niemeńskiej przybywając do jej ołtarza na Jasnej Górze w dniu 20 października 1921 roku.