Relacje

Z wydarzeń Związku Piłsudczyków RP

Hołd pamięci Marszałka w 86.rocznicę śmierci. Marsz. Józef Piłsudski został Patronem Dworca Kraków Główny

Obchody 86. rocznicy śmierci Marszałka połączone były z nadaniem Dworcowi Głównemu w Krakowie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Imieninowe kwiaty dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

WSPÓLNE IMIENINOWE KWIATY DLA MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO OD PIŁSUDCZYKÓW RP, DAM I KAWALERÓW KRÓLEWSKIEGO ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BM
19.03.2021r. Relacja: gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski

Uroczystość polsko - argentyńska

Uroczystość poświęcona Księdzu pilotowi majorowi Szczepanowi Walknowskiemu.

Misja na "ziemi czerwonej " w Argentynie

Dla rodaków w Argentynie i Piłsudczyków przekazujemy sprawozdanie z misji Sekretarza Zarządu Oddziału ZPRP w Buenos Aires do dalekiej  od stolicy "czerwonej ziemi" , aby przekazać  odznaczenia Związkowe i spotkać się z mieszkańcami wioski w której powstała studnia z inicjatywy m.in  Piłsudczyków.
film YouTube (tutaj)
galeria zdjec poniżej

Na imieninach Marszałka w Komorowie

Oddział w Ostowi Mazowieckiej współorganizował imieniny Marszałka w Komorowie relacja i galeria zdjęć na fB Oddziału (tutaj)

Patronat Piłsudczyków nad Polskim Harcerstwem w Norwegii

Publikujemy list z podziękowaniem za objęcie Polskiego Harcerstwa w Norwegii patronatem Związku

Sercem Polak - Przyjaciel Argentyny

Pod tym znamiennym tytułem publikujemy korespondencję od kpt.zw. Bogumiły Wartacz. Dziekujemy Piłsudczykom Okręgu Ziemi Lubelskiej za udział w tej uroczystości łączącej się z naszą aktywnością w Argentynie w Oddziale w Buenos Aires

Na imieninach Marszałka w Lublinie i w TVP

W dn. 19.03.2021r Okręg Lubelski w Lublinie zorganizował uroczystości imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydarzenia tego dnia zostały pokazane w telewizji regionalnej i krajowej w kilku audycjach z  udziałem z oficerów Okręgu.  Zamieszczamy sprawozdanie z uroczystości, link do fB z galerią zdjęć (tutaj) oraz poniżej linki do audycji telewizyjnych.

Na imieninach Marszałka w Gdyni

Prezydium Zarządu Krajowego oraz Piłsudczycy z Oddziału Pomorskiego w Gdyni uczcili imieniny Marszałka udziałem w Eucharystii sprawowanej w Bazylice Mniejszej pw. Najświetszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni. Modlono się za zbawienie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz za pokój i szczęście w umiłowanej Ojczyźnie. Mszę Świętą sprawował gen.dyw.zw. ks. inf. dr Edmund Skalski – Naczelny Kapelan Zawiązku.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE KPT. ROMANA SZCZURA VEL SZUMSKIEGO - ŻOŁNIERZA WYKLĘTEGO, W RADECZNICY

Piłsudczycy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych Romana Szczura ps. „Urszula”, (także ps. „Halina”, „Nadzieja”)
Poniżej relacja ppłk Zw. Wiesława Bodo