1. ANDRZEJ SPIRYDOWICZ - PRZEWODNICZĄCY
  2. JERZY TROJANOWSKI
  3. SŁAWOMIR DZIĘGIELEWSKI
  4. ZDZISŁAW SOŁTYSIAK
  5. MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA