Piłsudczycy w Wiedniu

W dn.11 listopada 2019 r. TVP Gdańsk wyemitowała reportaż filmowy z naszego pobytu w Wiedniu pt. " Wiedeńscy Piłsudczycy" ( link tutaj) . Serwis zdjęciowy poniżej: mjr zw. Jerzy Hlades tel; 698694758

W dn. 3 listopada 2019 r. Piłsudczycy przybyli do Wiednia, aby uczcić 101. rocznicę Odzyskana Niepodległości i  5. rocznicę ponownego umieszczenia tablicy z wizerunkiem marsz. Józefa Piłsudskiego na frontonie kościoła pw. św. Józefa na Kahlenbergu, będącego Polskim Sanktuarium Narodowym.
Piłsudczykom towarzyszyła delegacja Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej z Gdyni pod dowództwem kom. por. Krzysztofa Nowakowskiego. Uroczystości nagrywała ekipa TVP3 Gdańsk, pod kierownictwem red. Jolanty Roman - Stefanowskiej.
Na plakacie zapowiadającym uroczystość, napisano dedykację cytowaną z tej z tablicy ..." WSKRZESICIELOWI OJCZYZNY JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU PIERWSZEMU MARSZAŁKOWI POLSKI GODNEMU KRÓLA SOBIESKIEGO WODZOWI. KTÓRY CHWAŁĘ JEGO ORĘŻA W 1920 R. WZNOWIŁ. O LOSIE EUROPY ROZSTRZYGNĄŁ . 12.V. 1939 POLACY W WIEDNIU...
Uroczystość rozpoczęto od odprawy Oddziałów przed kościołem pw. św. Józefa na Kahlenbergu , będącym Polskim Sanktuarium Narodowym i od przyjęcia meldunku o gotowości 70-ciu Piłsudczyków do uroczystości. Meldunek, gen zw. Stanisławowi Śliwie - Prezesowi ZPRP, złożył płk zw. Mariusz Michalski - Prezes Oddziału Wiedeń Dunaj, organizatora naszego pobytu w Wiedniu. W uroczystej oprawie wręczono odznaczenia i medale członkom organizacji,
Następnie odbyła się Msza święta w intencji Ojczyzny i za duszę marsz. J. Piłsudskiego i jego żołnierzy, której przewodniczył gen. bryg. zw. ks. dr Edmund Skalski – Naczelny kapelan Związku w koncelebrze z proboszczem ks. Romanem Krekorem oraz kapelanami ZPRP; płk zw. Ks. Zygmuntem Okoniem i ppłk zw. ks. Wojciechem Kucza. Homilię wygłosił ks. E. Skalski.
Po Mszy Śiętej głos zabrał gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa, który powiedział... "Pragniemy tu w tej świątyni,  by czyny Narodu Polskiego w obronie chrześcijańskiej Europy były brązem wypisane na murach polskiego Sanktuarium Narodowego, tu na Kahlenbergu. I przypominały światu rolę narodu polskiego w ratowaniu chrześcijańskiej Europy i cywilizacji łacińskiej". - zapowiadając następne dzieło naszej organizacji. w podziękowaniu za krzewienie wiary i patriotyzmu Prezes wręczył medale " Za wiarę i patriotyzm" Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii Pani Jolancie Róży Kozłowskiej, Konsulowi Generalnemu RP w Austrii Panu Bartłomiejowi Rosikowi, Attache Wojskowemu RP w Austrii  - płk. Adamowi Stępniowi, Kustoszowi Narodowego Sanktuarium na Kahlenbergu - ks. Romanowi Krekorze, Pani Danucie Nemling , zasłużonej działacze Polonijnej, ekipie TVP - Pani red. Jolancie Roman Stefanowskiej, Panu Włodzimierzowi Dembickiemu i Panu Krzysztofowi Iglikowskiemu,  oraz oficerom ZPRP. Naczelny Kapelan ZPRP - gen.bryg. ks. dr Edmund Skalski uhonorował "Medalem Bazyliki Morskiej w Gdyni" wybitne postacie, zasłużone dla Kościoła i naszej organizacji.
Uroczystości na Kahlenbergu zakończyło złożenie wieńców pod tablicą marszałka Piłsudskiego i odśpiewanie hymnu I Brygady przy akompaniamencie wiedeńskiej orkiestry dętej, która towarzyszyła uroczystości. 

Po wspólnym obiedzie, dalsza część uroczystości odbyła się w kościele zamkowym na Zamku Hetzedorfer , gdzie gospodarzem miejsca jest ppłk zw. ks. Wojciech Kucza, jednocześnie pełni posługę kapelana Oddziału Wiedeń -Dunaj ZPRP.
Zamek był siedzibą ostatniego Cesarza Austrii Karola, którego w roku 100. lecia Niepodległości Piłsudczycy odznaczyli pośmiertnie Złotym Orderem ZPRP za uwolnienie i darowanie kary śmierci 116 polskim oficerom i żołnierzom, skazanym za odmowę przysięgi na wierność cesarzowi.
W kościele zamkowym, po wspólnej modlitwie wręczono nominacje oficerskie ZPRP. Krzyż Złoty ZPRP otrzymał Pan Stanisław Popek a Srebrny Krzyż ZPRP por. zw, Paweł Wyziński

Generał zw. Stanisław Władysław Śliwa podziękował  członkom Oddziału Wiedeń - Dunaj za zorganizowanie uroczystości.

 

 

 


Drukuj   E-mail