153. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość w Buenos Aires

Nasz Oddział w Argentynie mimo, że młody organizacyjnie już zasłyną z wręcz perfekcyjnego zorganizowania w Buenos Aires jubileuszu urodzin Marszałka. Poniżej relacja filmowa na YouTube, serwis fotograficzny oraz program uroczystości wraz z tekstami przemówień, które za zgodą autorów publikuję. Niech będzie to przykład i kolejna dobra praktyką działania naszej organizacji inspirująca do naśladowania.
Gratulacje

Transmisja na kanale YouTube (tutaj)
Relacja z serwisen foto z  uroczystości  (tutaj)
Relacja w polonijnej gazecie  Głos Polski (tutaj)

 

153 Rocznica Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego
BUENOS AIRES - 5 GRUDNIA 2020
*********************
Dnia 5 grudnia 2020 roku w stolicy Argentyny – Buenos Aires, odbyła się Uroczystość upamiętniająca 153 Rocznicę Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. To wydarzenie zostało zorganizowane, przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział w Buenos Aires. Uroczysty Akt miał miejsce przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, jaki znajduje się od 1987 roku przy Aleji San Martin w Devoto (Buenos Aires). Po godzinie 15, sekretarz Związku Piłsudczyków RP w Buenos Aires O. Jerzy Jacek Twaróg, za zarazem rektor polskiej misji katolickiej w Argentynie rozpoczął Uroczysty Akt na cześć Marszałka Piłsudskiego, witając przybyłych gości.
I tak, w pierwszej kolejności: Jej Ekscelencję Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie Panią Aleksandrę Piątkowską. Następnie Prezesa Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires) Pana Generała Alejandro Gustavo Szejnera oraz Wiceprezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires) Panią Teresę Uzarowicz – Bąk. W kolejności Kapelana Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires ) O. Kpt. Olafa Kazimierza Bochnaka oraz obecnego na Uroczystości Członka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires ): Jerzego Bąka.
Po przywitaniu Gości, sekretarz związku O. Twaróg zaprosił wszystkich obecnych do wspólnego odśpiewania Hymnu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Pieśni Patriotycznej: „My Pierwsza Brygada”.
Następnie poprosił o zabranie głosu Prezesa Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires) Pana Generała Alejandro Gustavo Szejnera. To co powiedział do nas Pan Prezes:
„Marszałek Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie. Każda rocznica urodzin Marszałka jak dzisiejsza 153 - jest uroczyście obchodzona w Oddziałach i Okręgach Związków Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Piłsudski „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”. Te słowa, wypowiedziane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego w dniu pogrzebu Józefa Piłsudskiego, znakomicie charakteryzują rolę Marszałka w dziejach Rzeczypospolitej. W listopadzie 1918 r. jako Naczelnik Państwa rozpoczął proces odbudowy państwowości polskiej oraz Wojska Polskiego. Jako Naczelny Wódz poprowadził wojsko do wojny o granicę wschodnią Rzeczypospolitej. W 2020 roku rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudzkiego po raz pierwszy obchodzi powstały 21 listopada br. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires) na czele z Prezesem Związku Generałem Alejandro Szejnegrm i Kapelanem Oddziału związku Kpt. O. Olafem Bochnakiem. Obchodzimy je skromniej i z ograniczonymi przepisami sanitarnymi.
W dniu tym składam wszystkim Piłsudczykom życzenia pomyślności, zdrowia i trwania przy Celach naszej organizacji - mimo trudnego czasu. Przede wszystkim krzewmy osobę i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego, przypominajmy młodym pokoleniom, kim był Marszałek Piłsudski, czego dokonał i jakimi kategoriami kierował się, by kochać umiłowaną Ojczyznę. Dziś w 100 rocznicę tamtych historycznych niepodległościowych wydarzeń Związek Piłsudczyków: Oddział w Buenos Aires dziękuje za Marszałka i za wolność . II Rzeczpospolita to dzieło Marszałka Piłsudskiego i wiernych Mu żołnierzy, których etos zwycięstwa zawartych w słowach patriotycznych: Bóg, Honor i Ojczyzna powinien być dzisiaj przykładem inspirującym do zaangażowania dla dobra Ojczyzny. Jesteśmy tu dziś, Panie Marszałku – w stolicy Argentyny, w Dniu Twojej Rocznicy Urodzin pod Twoim Pomnikiem, który w 1987 roku wybudowali: Wspólnota Polska w Argentynie, Towarzystwo Polskich Legionistów oraz Polscy Kombatanci Drugiej Wojny Światowej. Mówiłeś: ukochałem ten polski naród. Jak widzisz, naród ciebie też kocha.
Niech ta dzisiejsza uroczysta – ten nasz Hołd Urodzinowy na cześć Marszałka Piłsudzkiego będzie podziękowaniem za to, że możemy się cieszyć pokojem i wolną Polską. Chcemy, aby postać Niezwyciężonego Wodza Narodu, mocniej utrwalała się w pamięci i wyobraźni współczesnych Polaków – tak w Ojczyźnie jak i na emigracji.
Pamięć historyczna o Marszałku i jego Legionach to fundamenty mostów do Niepodległej, tych fundamentów strzeże Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Marszałek Piłsudski jest najważniejszą postacią wśród tych, którzy się przyczynili do odzyskania niepodległości 102 lat temu. Kultywowanie pamięci to nasz patriotyzm. My Tu dziś przychodzimy, jesteśmy wdzięczni, pokazujemy swoją postawą, że pamiętamy o tamtych czasach. Musimy wskrzesić ducha służby, Ojczyzna jest Panią, której należy służyć, bez względu na przekonania polityczne”. Dziękuję bardzo – zakończył Pan Prezes.
W kolejności o słowo, O. Jerzy poprosił Jej Ekscelencję Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie Panią Aleksandrę Piątkowską. Pani Ambasador RP skierowała do nas następujące słowa:
„Szanowni Państwo;
W imieniu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires pragnę serdecznie podziękować Związkowi Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział w Buenos Aires za zorganizowanie tej Uroczystości. Jesteśmy tutuj przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak niedawno ochodziliśmy kolejną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dnia 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała Niepodległość po 123 latach zaborów. Tu właśnie składaliśmy również Hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu za jego wizję wolnej Polski, za to co dla nas uczynił. Tak samo dzisiaj składamy mu Hołd.
To on powiedział, że bez przeszłości nie istnieje żaden naród, dlatego właśnie dzisiaj, pamiętając o przeszłości, budujemy przyszłość Rzeczypospolitej Polski. Dziękuje.
Następnie, prowadzący Akt, sekretarz związku poprosił o wstępne słowo przed modlitwą, Kapelana Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires) O. Kpt. Olafa Kazimierza Bochnaka. To słowa jakie do nas powiedział:
„Św. Jan Paweł II, którego 100 lecie urodzin obchodzimy w tym roku, często powtarzał jak ważną dla Polski postacią był Józef Piłsudski. Marszałek Piłsudski był uważany przez Karola Wojtyłę za najwybitniejszego Polaka XX wieku i w ogóle za jednego z największych w całej naszej historii. Polski Papież w swojej książce "Pamięć i tożsamość" napisał: "Wiecie, że urodziłem się w roku 1920 - w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. W 1920 roku, kiedy Karol Wojtyła przyszedł na świat w Wadowicach, Marszałek Józef Piłsudski zatrzymał pochód bolszewików pod Warszawą, i za to należy się Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu wieczna pamięć, szacunek i część. Jan Paweł II, powiedział kiedyś: Ojczyzna jest naszą matką, która wiele wycierpiała.
Ty - Drogi Marszałku jesteś częścią naszej ojczyzny....... Niech żyje wolna suwerenna Polska! Matko Boska Ostrobramska - dziękujemy za Marszałka. Za tę wolność i niepodległość, którą możemy się dzisiaj cieszyć, dziękujemy dziś Bogu i Matce Boskiej Częstochowskiej – Królowej Korony Polskiej, dziękujemy tamtym pokoleniom – Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemi, pamiętając, że dla nas wolność to dar, ale jednocześnie wielkie zadanie i wielka odpowiedzialność. Nigdy nie zapomnijmy o tym!
Po tych słowach, O. Kapelan Związku rozpoczął okolicznościowe modlitwy, oraz poświęcił Pomnik Marszałka, kończąc błogosławieństwem wszystkich zebranych na Uroczystości.
Momentem kulminacyjnym dzisiejszego Uroczystego Aktu było złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Hołdzie tego Wielkiego Polaka z okazji 153 Rocznicy Jego Urodzin. W Delegacji wystąpili: Prezes, Wiceprezes i Kapelan Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires). Uroczystość zakończyła Pieśń kościelna: Boże coś Polskę.
Ostatnie słowa należały do sekretarza Związku Piłsudczyków RP – Oddział w Buenos Aires O. Jerzego Jacka Twaroga, który podziękował Wszystkim za przybycie na dzisiejszy Honorowy Akt, ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu jego 153 rocznicy urodzin. Pozdrowił całą ”Rodzinę” Piłsudczyków, tą mieszkającą w Ojczyźnie – Rzeczypospolitej Polskiej jak i również na całym świecie.


Drukuj   E-mail