Obchody 87.rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W Okręgach i Oddziałach naszego Związku zorganizowane będą uroczystości związane z obchodami 87.rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego ( +12 maja 1935r.).
Prezes Zarządu Krajowego - gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa weźmie w nich udział w dn. 10 maja w Warszawie,  w dn. 12 maja w Namysłowie ( Okręg Opolski ZPRP).
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt" Odszedł Wódz Narodu Józef Piłsudski"

Na uroczystość do Warszawy do Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  przy ul. Ostrobramskiej 109 zapraszają: dr Jan Tarczyński - Dyrektor Biblioteki i gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa Prezes Zarządu Krajowego ZPRP.
Prezes Zarządu Krajowego wygłosi okolicznościowe przemówienie i wręczy odznaczenia organizacyjne.
Pod wspólnym tytułem " Wybawca Europy" zostaną wygłoszone referaty: pt.pt. "Józef Piłsudski - człowiek, który zwyciężył Rosję" - prof.dr hab. Janusz Odziemkowski i " Geopolityczna sytuacja Polski a zwycięstwo 1920 roku" - prof. dr hab. Grzegorz Nowik, wyświetlone zostaną również fragmenty filmu " Pierwszy Marszałek Polski. Obrazy z życia i pogrzebu Józefa Piłsudskiego" z 1935 roku.
Początek o godzinie 10.00


Drukuj   E-mail