Imieninowe kwiaty dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

WSPÓLNE IMIENINOWE KWIATY DLA MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO OD PIŁSUDCZYKÓW RP, DAM I KAWALERÓW KRÓLEWSKIEGO ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BM
19.03.2021r. Relacja: gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski


Piłsudczycy RP, Damy i Kawalerowie KOŚS BM: - gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski - Prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP, Komandor Lubelskiej Komandorii KOŚS BM oraz ppłk Zw. Wiesław Bodo i ppłk Zw. Stanisław Grudzień, Komandor Kozienickiej Komandorii KOŚS BM,- ppłk Zw. Bogumił Tycz - Prezes Zarządu Oddziału ZP RP w Poznaniu, Miecznik Wielkiej Kapituły KOŚS BM oraz mjr Zw. Daniela Kubacka,- mjr Zw. Andrzej Stefański - Prezes Zarządu Oddziału ZP RP w Radomiu,- ppłk Zw. Jerzy Drągowski - Członek Mazowieckiego Okręgu ZP RP, Komandor Stołecznej Warszawskiej Komandorii KOŚS BM, Prezes Stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość” w Kozienicach,
- Beata Balczyńska-Vowie - V-ce Przeor Konfraterni Środkowo-Pomorskiej KOŚS BM,- Ireneusz Vowie - Wielki Kanclerz Wielkiej Kapituły KOŚS BM,- Tadeusz Bąkowski - Marszałek Wielkiej Kapituły KOŚS BM, Komandor Konińskiej Komandorii KOŚS BM wspólnie, poprzez udział we Mszy św. oraz złożenie kwiatów i oddanie honorów pod pomnikami w Radomiu i Kozienicach, godnie uczcili dzień Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Najpierw delegacja przedstawicieli w/w osób wzięła udział w okolicznościowym spotkaniu z radomskim biskupem ks. Markiem Solarczykiem, podczas którego bp został uhonorowany okolicznościowym Listem Gratulacyjnym oraz Medalem 250 - lecia KOŚS BM. Następnie przybyli do Radomia goście wzięli udział we Mszy św. za Marszałka Józefa Piłsudskiego i pomyślność Ojczyzny. Mszę sprawowało 4 księży, pod przewodnictwem ks. Proboszcza dr. Karola Bielugi, w Kościele Garnizonowym pw. Św. Stanisława BM, przy Placu Konstytucji 3 Maja w Radomiu. Homilię wygłosił ppłk Zw. ks. kan. Stanisław Drąg, członek Oddziału ZP RP w Radomiu .Wśród licznych gości, we Mszy św. m.in. wzięli udział: gen. broni Jan G. Grudniewski - Naczelny Komendant Polskich Drużyn Strzeleckich oraz delegacja Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, na czele z Wielkim Kanclerzem gen. bract. kurk. Gniewomirem Rokosz-Kuczyńskim.
Bezpośrednio po Mszy św. odbyła się druga część 172. Inwestytury KOŚS BM, podczas której dokonano uroczystego inwestowania 6 postulantów, a po jej zakończeniu kilku jej uczestników zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami. Wśród odznaczonych m.in. byli: gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski, ppłk Zw. Jerzy Drągowski, Tadeusz Bąkowski - Krzyżem Wielkim z Koronami Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM, ppłk Zw. Wiesław Bodo – Orderem KOŚS BM III Klasy. Inwestyturze przewodniczył Ireneusz Vowie, Wielki Kanclerz Wielkiej Kapituły Orderu – członek ZP RP Oddział w Poznaniu.
Miłym akcentem było przekazanie listownych podziękowań i gratulacji: Panu Piotrowi Kozłowskiemu - Burmistrzowi Gminy Kozienice za okazaną pomoc w organizacji Inwestytury, które w imieniu Wielkiej Kapituły KOŚS BM, przekazała Dama Beata Balczyńska-Vowie, oraz gratulacyjnego listu - ppłk. Zw. Jerzemu Drągowskiemu, Prezesowi Stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość” w Kozienicach, wystosowanego w imieniu Samorządu Gminy Kozienice przez Burmistrza Kozienic, za podejmowanie i zrealizowanie wielu ważnych inicjatyw społecznych i gospodarczych w Kozienicach oraz kultywowanie idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Po uroczystościach w kościele, Piłsudczycy RP - Damy i Kawalerowie udali się w pobliże pomników, by oddać honory i złożyć kwiaty.
W Radomiu złożono kwiaty:
- pod pomnikiem -„Czynowi Legionów Komendanta Piłsudskiego”,
- pod pomnikiem - Czerwca 1976r.,
- pod pomnikiem - Marii i Lecha Kaczyńskich,
W Kozienicach złożono kwiaty:
- pod popiersiem Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego 1732 – 1798,
- pod pomnikiem - Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Niezależnie od powyższego, delegacje piłsudczyków - członków Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP złożyły w tym dniu kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kurowie - del. w składzie płk Zw. Marek Gąszczyk i płk Zw. Stanisław Wójcicki oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Kurów Pan Waldemar Żaba. Następnie złożono kwiaty pod konnym pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie. Złożyła je, tuż po złożeniu kwiatów przez Wicewojewodę Lubelskiego Roberta Gmitruczuka, w imieniu Lecha Sprawki Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka, delegacja piłsudczyków z Okręgu Ziemi Lubelskiej w składzie: płk Zw. Marek Gąszczyk, ppłk Zw. Stanisław Tomkowicz, ppłk Zw. Tadeusz Sitarz, ppłk Zw. Jerzy Drygała, ppłk Zw. Ryszard Kroczyński, po czym kilku z nich wzięło udział w Eucharystii, w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego, sprawowanej w kościele pw. Św. Rodziny w Lublinie, a po niej w koncercie wykonanym przez Reprezentacyjną Orkiestrę ZP RP.
Ponadto osobna delegacja piłsudczyków z Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP w składzie: płk Zw. Mirosław Tujak, płk Zw. Kazimierz Schodziński, mjr Zw. Marek Szubiak oraz por. Zw. Zenon Łój, złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Soli k/Biłgoraja oraz pod obeliskiem z popiersiem Marszałka, na skwerze w Biłgoraju.
Ze względu na zagrożenie epidemiczne, podczas oddawania czci Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i składania kwiatów w br., brały udział delegacje piłsudczyków w ograniczonym składzie.

Tekst: gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski
Foto: W.B, S.O., M.G., Z.Ł.

 


Drukuj   E-mail