CENTRALNE OBCHODY 108. ROCZNICY WYMARSZU I KADROWEJ, W GŁOTOWIE I DOBRYM MIEŚCIE

W dniu 07.08.2022 r., uroczystą Mszą św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie zwanym też Warmińską Jerozolimą /woj. Warmińsko-Mazurskie/, sprawowaną przez ks. proboszcza dr. Marka Proszek, rozpoczęły się rocznicowe obchody upamiętniające 108. rocznicę wymarszu I KompaniI KadrowEJ z krakowskich Oleandrów.

Uczestników uroczystości powitał płk zw. Waldemar Ziarek - prezes Zarządu Oddziału ZP RP w Olsztynie, w tym m.in.:
-Władysława Kałudzińskiego – pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
-gen. zw. Stanisława Władysława Śliwę - Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP,
-Joannę Glezman – pełnomocnika Gustawa Marka Brzezina - Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego,
-dr. Otto Sipos - Konsula Węgier w Gdańsku,
-Andrzeja Abakę – Starostę powiatu olsztyńskiego,
-Jarosława Kowalskiego – Burmistrza Dobrego Miasta,
-piłsudczyków z Oddziału w Olsztynie oraz piłsudczyków przybyłych m.in. z Okręgu w Gdańsku, Kaliszu i z Okręgu Ziemi Lubelskiej wraz z pocztem sztandarowym,
- mieszkańców Gminy Dobre Miasto oraz wszystkich, którzy przybyli na uroczystość.
Po wygłoszeniu przez płk. zw. Waldemara Ziarek referatu szeroko traktującego o historii I Kadrowej, z okolicznościowym niezwykle patriotycznym przemówieniem wystąpił gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa.
W trakcie uroczystości w kościele uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn polski, po czym Medalami za Wiarę i Patriotyzm zostali uhonorowani panowie: Lech Obara, Grzegorz Kierozalski, Jarosław Kowalski.
Ponadto został odczytany list Pana Piotra Sosnkowskiego, syna generała Kazimierza Sosnkowskiego, który dokonywał odprawy bojowej I Kompanii przed wymarszem oraz Burmistrza Dobrego Miasta Jarosława Kowalskiego.
List Pana Piotra m.in. zawierał informacje dotyczące receptury Chleba Zwycięstwa, według składników z czasów wojny z Rosjanami w 1920 roku.
Przygotowany na uroczystość chleb, wg. tej receptury otrzymali na pamiątkę wszyscy uczestnicy obchodów rocznicowych I Kadrowej.
Bezpośrednio po Mszy św. uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod krzyżem upamiętniającym marsz Polaków – bojowników Solidarności, jaki w sierpniu 1914 r. rozpoczęła
I Kadrowa o wolność i niepodległość.
Następnie odbył się symboliczny marsz piłsudczyków i zaproszonych gości, od Sanktuarium w Głotowie do Dobrego Miasta, na dalszą część uroczystości.
Po okolicznościowych przemówieniach gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy i Jarosława Kowalskiego do zgromadzonej w Dobrym Mieście licznej publiczności i odczytanych okolicznościowych listach od Artura Chojeckiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz od Gustawa Marka Brzezin – Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, dokonano kolejnych odznaczeń.
Srebrnym Krzyżem ZP RP został uhonorowany dr Otto Sipos, a panowie Worobiej Szczepan i mjr zw. Mieczysław Włos zostali udekorowani Honorowymi Krzyżami Pamięci gen. Sosnkowskiego.
Podczas tej części uroczystości równolegle trwał piknik wojskowy, zorganizowany przez 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną, podczas którego publiczność mogła oglądać pokazy sprzętu wojskowego i uczestniczyć w grach i zabawach zręcznościowych.
Na końcową część uroczystości w Dobrym Mieście, organizatorzy zaprosili na koncert Joanny Dove i Krzysztofa Czaplajewicza, natomiast piłsudczycy i goście zostali podjęci wyśmienitym obiadem na plebanii w Głotowie.
Centralne Obchody Wymarszu I Kompanii Kadrowej były realizowane pod patronatem Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Piotra Sosnkowskiego syna gen. Kazimierza Sosnkowskiego i Burmistrza Dobrego Miasta Jarosława Kowalskiego.
Organizatorem uroczystości był Związek Piłsudczyków RP, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym im. Stefana Roweckiego-Grota, Urzędem Miasta Dobre Miasto, Parafią pw. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną i Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście.

na podstwie tekstu: gen. bryg. zw. Stanisława Olszewskiego
Foto: por. zw. Jarosław Wiącek

 


Drukuj   E-mail