Relacje

Z wydarzeń Związku Piłsudczyków RP

Centralne uroczystości z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego i 36. rocznicy utworzenia Związku Piłsudczyków RP.


W Lublinie odbyły się centralne uroczystości z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, połączone z 36. rocznicą powstania ZRRP. Zorganizowane zostały przez Okręg Lubelski w Lublinie ( foto ze  stony fB tutaj)
O tradycji organizacji imienin Marszałka w przedwojennej Polsce czytaj w artykule tutaj

Obchody uroczystości imienin Marszałka w Ostrowi Mazowieckiej

Zapraszam do obejrzenia relacji z Obchodów uroczystości Imienin Marszałka w Ostrowi Mazowieckiej

156.rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

We wszystkich oddziałach terenowych uroczyście i w najróżniejszy sposób obchodzimy rocznicę urodzin Marszałka jest to nasza tradycja
W 2022 roku obchodach w Oddziale Olsztyn relacjonowała Telewizja Olsztyn patrz tutaj
W tym roku w Okręgu Lublin w dniu urodzin Marszałka tj. 5 grudnia rozpoczęto realizację filmu.

Życzenia z okazji 35-lecia powstania ZPRP i list gratulacyjny od Prezydenta RP

Z okazji 35-lecia powstania Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej składam wszystkim członkom Związku najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomylności w zaszczytnej służbie Bogu i Umiłowanej Ojczyźnie.

Prezes Zarządu Krajowego
Stanisław Władysław Śliwa
Generał Związku

"Dla Ciebie Polsko" - konkurs piosenki patriotycznej zorganizowany przez Okręg Lubelski

Publikujemy korespondencję o zorganizowanym dla młodzieży konkursie piosenki patriotycznej pt: "Dla Ciebie Polsko" również zapowiedż prasową i relację telewizyjną i fotograficzną galerię.

Święto Sztanadaru w Lublinie

Okręg Lubelski obchodził trzecią rocznicę powołania i jednocześnie świętował Dzień Sztandaru nawiązując do dawniej wojskowej tradycji. Podnosząc to wydarzenie do rangi święta w Okręgu lubelscy piłsudczycy dali przykład i wzór do naśladowania.

Relacja z Jubileuszowej Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę

Uroczysta Pielgrzymka na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Polski i Hetmanki Żołnierza Polskiego, z okazji 35-lecia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, była głównym wydarzeniem roku Jubileuszowego naszego Związku.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W CZESŁAWICACH


W dniu 03.08.2023 r. w Czesławicach, w Gminie Nałęczów woj. lubelskie , dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską, w tym dwóch Legionistów mieszkańców Czesławic, poległych w walkach o utrzymanie niepodległości Polski: szer. Franciszka Chudy – żołnierza 5. P.P. LEG., poległego 30.08.1919 r. pod Drują /okolice Wilna/ oraz szer. Michała Wnuk – żołnierza 7. P.P. LEG., który poległ 20.07.1920 r. pod Targowicą /na terenie dzisiejszej Ukrainy – dawnej Rzeczypospolitej/.

Krajowe obchody rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej.

Dokładnie w 109 rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej, Zarząd Krajowy ZPRP zorganizował uroczystości krajowe w Gdańsku. Odpowiedzialnym w imieniu ZK był płk zw. Andrzej Adamczyk Prezes Zarządu Okręgu w Gdańsku ZPRP. Poniżej relacja z historycznym komentarzem, uzupełniająca poprzednią publikację Radia Gdańsk.

Oni dali początek Wojsku Polskiemu. Relacja z uroczystości w 109 rocznicę wymarszu 1 Kompanii Kadrowej

Pierwsza Kompania Kadrowa dała początek Wojsku Polskiemu, była zalążkiem kadry oficerskiej w Niepodległej Polsce.
Współcześni Piłsudczycy dbają, aby pamięć o tym heroicznym czynie zawsze trwała w narodzie. Od wielu lat rocznica wymarszu 1 Kadrowej z Olendrów w Krakowie i obalenie słupów granicznych z Rosją jest  szczególnie czczona przez Związek Piłsudczyków RP.
Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP i Okręg Gdański zorganizowali w 2023 roku uroczyste obchody w Gdańsku w których wzięli udział Piłsudczycy przybyli z całego kraju, przedstawiciele rządu, samorządu, służb mundurowych, młodzież strzelecka i harcerska oraz mieszkańcy Gdańska.
Na stronie internetowej Radia Gdańsk zamieszczono reportaż i fotorelację z uroczystości. Patrz tutaj.