Relacje

Z wydarzeń Związku Piłsudczyków RP

ŚLADAMI MARSZAŁKA W 100-LECIE WIZYTY JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GODZISZOWIE

Relacja Stanisława Olszewskiego - Generała Brygady Związku

Wiedeńscy Piłsudczycy z wizytą u Pancerniaków

10 Brygada Kawalerii  Pancernej w Świętoszowie gościła delegację członków Oddziału Dunaj w Wiedniu ZPRP z Prezesem Oddziału Mariuszem Michalskim - Pułkownikiem Związku na czele. Relacje pomiędzy Piłsudczykami i żołnierzami Wojska Polskiego służą pogłębianiu wiedzy o historii oręża polskiego i budowaniu więzi przyjaźni dla dobra Ojczyzny.  Gratulujemy Piłsudczykom z Wiednia tej inicjatywy  i dziękujemy dowództwu 10 Brygady Kawalerii za współpracę.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTROWACH TUSZOWSKICH I POŚWIĘCENIA SZTANDARU

W dniu 12.05.2023 r., w 88. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 7-osobowa grupa piłsudczyków RP z Okręgu Ziemi Lubelskiej wraz z pocztem sztandarowym udała się na Podkarpacie do miejscowości Ostrowy Tuszowskie. Przewodniczył jej gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski – Członek Zarządu Krajowego ZP RP, który w imieniu gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy podczas nadania Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz poświęcenia sztandaru, reprezentował Zarząd Krajowy ZP RP.

POTRÓJNE ŚWIĘTO U PIŁSUDCZYKÓW RP Z OKRĘGU WSCHODNIO-MAZOWIECKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM


W dniu 01.02.2023 r. piłsudczycy RP z Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego uczcili 82-letni Jubileusz płk. Zw. Ignacego Wieczorka - prezesa i założyciela tego okręgu, jego imieniny oraz zainaugurowali obchody 5-lecia działalności okręgu.

POTRÓJNE ŚWIĘTO U PIŁSUDCZYKÓW RP Z OKRĘGU WSCHODNIO-MAZOWIECKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

W dniu 01.02.2023 r. Piłsudczycy RP z Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego uczcili 82-letni Jubileusz płk. zw. Ignacego Wieczorka - prezesa i założyciela tego okręgu, jego imieniny oraz zainaugurowali obchody 5-lecia działalności Okręgu.

Centralne obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Wyszkowie.

CENTRALNE OBCHODY 160. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO W WYSZKOWIE
„Każde pokolenie służyło jak mogło sprawie ojczystej.
Na Was spada ten sam obowiązek nie opuszczać żadnej okazji do służby dla Ojczyzny”

/Bronisław Deskur/

Okręg Wschodnio Mazowiecki na Facebooku

Strony Piłsudczyków w socjal mediach są jednym z silnych sposobów promocji naszej organizacji i informacji o jej aktyniczności. Do już istniejących dołączyła zaktualizowana strona na fB Okręgu Wschodnio Mazowieckiego (patrz tutaj .)

Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu

Dnia 5 grudnia 2022 r w 155. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu odsłonięto pomnik Marszałka - Patrona jednostki.
W odsłonięciu uczestniczył i wygłosił przemówienie Prezes Zarządu Krajowego Stanisław Władysław Śliwa - Generał Związku. W uroczystości wzięła również  udział delegacja Piłsudczyków.

SZTANDAR DLA OKRĘGU ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP W RADOMIU

Dzień 24.09.2022 r. był w Radomiu największym piłsudczykowskim świętem. Okręgowi ZP RP w Radomiu uroczyście wręczono i poświęcono sztandar – wyjątkowy symbol honoru i tradycji w czasie pokoju i wojny. Wręczenia dokonał gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa Prezes Zarządu Krajowego ZP RP, a poświęcił go gen. dyw. zw. ks. inf. dr Edmund Skalski Naczelny Kapelan ZP RP.

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI NA RONDZIE W NAŁĘCZOWIE


„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi.
A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.”
/J. Piłsudski/